ระบบรายงานโรงพยาบาลห้างฉัตร

ภาพรวมการมารับบริการของโรงพยาบาล

รอบเดือน

ประจำวัน

สรุปยอดผู้มารับบริการประจำวัน

งานผู้ป่วยนอก/ครั้ง
119
งานผู้ป่วยห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน/ครั้ง
114
งานผู้ป่วยในรายใหม่/คน
6

สรุปยอดผู้มารับบริการประจำเดือน

งานผู้ป่วยนอก/ครั้ง
8029
งานทันตกรรม/ครั้ง
605
งานห้องอุบัติเหตุ-ฉุนเฉิน/ครั้ง
2977
งานผู้ป่วยใน/ครั้ง
203
งานแพทย์แผนไทย/ครั้ง
265
งานคลินิกพิเศษ/ครั้ง
1554

ระดับความฉุกเฉินของผู้รับบริการห้อง ER ประจำวัน

10 อันดับโรค ผู้ป่วย ประจำเดือน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

รหัสโรคชื่อโรคจำนวน
I10Essential (primary) hypertension1212
E119NIDM Without complications1106
E785Hyperlipidaemia, unspecified616
R42Dizziness and giddiness147
J00Acute nasopharyngitis [common cold]142
K30Funcional dypepsia132
K021Caries of dentine119
K053Chronic periodontitis108
A099Gastroenteritis and colitis of unspecified origin103
E789Disorder of lipoprotein metabolism,unspecified99
รหัสโรคชื่อโรคจำนวน(คน)
A090Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin18
J189Pneumonia, unspecified7
N390Urinary tract infection, site not specified7
E160Drug-induced hypoglycaemia without coma5
J441Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified5
K30Funcional dypepsia5
D649Anaemia, unspecified5
R509Fever, unspecified4
D561Beta thalassaemia3
R55Syncope and collapse3