พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบกลับ
1529900406137
โพสต์: 317
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ธ.ค. 2018, 10:58
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

โพสต์ โดย 1529900406137 »

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคคล การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การ้องเรียน และความรับผิดชอบและบทลงโทษ ตามหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดส (สคส) 0212/ว10606 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่จะมีบังคับใช้ในเดือน พฤษภาคม 2563 ตามสรุปสาระสำคัญ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://bit.ly/2019pdpa หรือลิงข้างล่างนี้
ไฟล์แนบ
Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019).pdf
(494.28 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 35 ครั้ง
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.PDF
(335.44 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 36 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย.pdf
(186.78 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 37 ครั้ง

ตอบกลับ