การอัพเดทโปรแกรม HOSxP สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล
ตอบกลับ
1529900406137
โพสต์: 356
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ธ.ค. 2018, 10:58
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การอัพเดทโปรแกรม HOSxP สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

โพสต์ โดย 1529900406137 »

การอัพเดทโปรแกรม HOSxP สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เครื่องลูกข่าย (HOSxP Client) ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อ เครื่องแม่ข่าย (HOSxP Server) มีตารางและรหัสตรงกันทุกเครื่องในการให้บริการของโรงพยาบาล
2. การบันทึกข้อมูล หรือเรียกดูข้อมูลผู้มารับบริการไม่มีความผิดพลาดของระบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
3. เครื่องแม่ข่าย และเครื่องลูกข่ายมีการเชื่อมต่อกัน และใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
4. การประมวลผลรายงานต่าง ๆ มีความถูกต้อง รวดเร็ว
5. ข้อมูลการให้บริการของสถานบริการมีความถูกต้องสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ดังนั้น ขอให้ทุกหน่วยงานหากพบมีการอัพเดทโปรแกรม HOSxP เป็น Version ใหม่ ให้ดำนเนิการดังต่อไปนี้
1.jpg
1.jpg (312.44 KiB) เข้าดูแล้ว 1669 ครั้ง
รูปที่ 1 การเข้าใช้งานระบบ HOSxP เครื่องลูกข่าย โดยการเข้าใช้งานถูกต้องด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ถูกต้อง และโปรแกรมจะตรวจสอบว่าเครื่องของท่านมีโปรแกรม HOSxP เป็นรุ่นที่เก่ากว่า เครื่องแม่ข่าย ระบบจะให้ทำการอัพเดท Version HOSxP เป็นรุ่นเดียวกันทั้งระบบเครื่องข่ายภายในโรงพยาบาล โดยการคลิกปุ่มเมนู “ยืนยัน” เพื่อทำการอัพเดทโปรแกรทันที
2.jpg
2.jpg (144.86 KiB) เข้าดูแล้ว 1669 ครั้ง
รูปที่ 2 แสดงการ Download โปรแกรม Version HOSxP ใหม่จาเครื่องแม่ข่าย เพื่อเตรียมขั้นตอนการติดตั้งในเครื่องลูกข่ายต่อไป
3.jpg
3.jpg (144.45 KiB) เข้าดูแล้ว 1669 ครั้ง
รูปที่ 3 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม HOSxP โดยการคลิกเมนู “Install” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม HOSxP ต่อไป
4.jpg
4.jpg (135.13 KiB) เข้าดูแล้ว 1669 ครั้ง
รูปที่ 4 แสดงสถานะในกาติดตั้งโปรแกรม HOSxP หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง โปรแกรม HOSxP จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
5.jpg
5.jpg (336.97 KiB) เข้าดูแล้ว 1669 ครั้ง
รูปที่ 5 แสดงรุ่นของ Version HOSxP ใหม่ที่ได้รับการติดตั้ง
ไฟล์แนบ
การอัพเดทโปรแกรม HOSxP สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป.pdf
(708.72 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 174 ครั้ง
ตอบกลับ