คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ E-Office ของโรงพยาบาลห้างฉัตร สำหรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล
ตอบกลับ
1529900406137
โพสต์: 356
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ธ.ค. 2018, 10:58
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบ E-Office ของโรงพยาบาลห้างฉัตร สำหรับเจ้าหน้าที่

โพสต์ โดย 1529900406137 »

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร

EP.1 การเข้าใช้งาน ระบบ E-Office โรงพยาบาลห้างฉัตร EP.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น
EP.2 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้น.pdf
(497.06 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 132 ครั้ง
EP.3 การลงข้อมูลขออนุมัติการลางาน
EP.3 การลงข้อมูลขออนุมัติการลางาน.pdf
(476.92 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 81 ครั้ง
EP.4 การลงข้อมูลการไป ประชุม/อบรม/ดูงาน
EP.4 การลงข้อมูลการไป ประชุม อบรม ดูงาน.pdf
(320.19 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 79 ครั้ง
EP.5 การตรวจสอบเอกสารงานสารบรรณ
EP.5 การตรวจสอบเอกสารงานสารบรรณ.pdf
(362.45 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 142 ครั้ง
EP.6 การขออนุญาติใช้ห้องประชุม
EP.6 การขออนุญาติใช้ห้องประชุม.pdf
(414.33 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 76 ครั้ง
EP.7 การขออนุญาติใช้บริการยานพาหนะ
EP.7 การขออนุญาติใช้บริการยานพาหนะ.pdf
(928.26 KiB) ดาวน์โหลดแล้ว 140 ครั้ง
EP.8 การลงงานบริหารทรัพย์สิน (กำลังพัฒนา)

EP.9 การลงงานพัสดุ (กำลังพัฒนา)

EP.10 การแจ้งซ่อมบำรุง ทั่วไป/คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ EP.11 ตารางเวรปฏิบัติงาน (กำลังพัฒนา)

สำหรับหัวงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่รับงานสารบรรณ(ประจำงาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน)

EP.12 การอนุมัติการลา (หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน)

EP.13 การอนุมัติการประชุม/อบรม/ดูงาน (หัวหน้างาน/ฝ่าย/กลุ่มงาน)

EP.14 การจัดการเอกสารสารบรรณ

EP.15 การอนุมัติการใช้ห้องประชุม (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

EP.16 การอนุมัติยานพาหนะ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป)

EP.17 การรับเรื่องแจ้งซ่อม (ช่างซ่อมบำรุง)
ตอบกลับ