ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน Hosreport โรงพยาบาลห้างฉัตร

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำเดือน 01-2021
1444 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำเดือน 01-2021
331 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำเดือน 01-2021
1766 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำเดือน 01-2021
206 ราย
จำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2021
2353 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำเดือน 01-2021
397 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำเดือน 01-2021
412 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำเดือน 01-2021
544 ราย
จำนวนผู้รับบริการตรวจสุขภาพ
ประจำเดือน 01-2021
0 ราย

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 01-2021

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 1604
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 824
M6269 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 249
M6266 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 144
E112 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 132
I129 Hypertensive renal disease 115
F1500 Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine 110
M5455 ปวดหลัง 105
M6261 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 96
E114 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 88

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 01-2021