ระบบรายงานโรงพยาบาลห้างฉัตร

สรุปยอดผู้มารับบริการประจำวัน

ผู้ป่วยนอก
85
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)
45
ผู้ป่วยใน
0

สรุปยอดผู้มารับบริการประจำเดือน

ผู้ป่วยนอก(OPD)
10032
ทันตกรรม
616
ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)
1650
ผู้ป่วยใน(IPD)
11
แพทย์แผนไทย
358
งานส่งเสริมสุขภาพ
0

ภาพรวมการมารับบริการของโรงพยาบาล

รอบเดือน

ประจำวัน

ระดับความฉุกเฉินของผู้รับบริการห้อง ER ประจำวัน

10 อันดับโรค ผู้ป่วย ประจำเดือน

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

รหัสโรคชื่อโรคจำนวน
I10Essential (primary) hypertension1847
E119NIDM Without complications1621
E785Hyperlipidaemia, unspecified737
M6269มิได้ระบุรายละเอียด309
J029Acute pharyngitis, unspecified184
E112NIDM With renal complications167
K30Dyspepsia164
J00Acute nasopharyngitis [common cold]157
E789Disorder of lipoprotein metabolism,unspecified152
U071COVID-19, virus identified142
รหัสโรคชื่อโรคจำนวน(คน)
N390Urinary tract infection, site not specified18
A090Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin17
D561Beta thalassaemia10
J441Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified7
I638Other cerebral infarction7
J189Pneumonia, unspecified7
E876Hypokalaemia6
K922Gastrointestinal haemorrhage, unspecified5
I500Congestive heart failure5
D649Anaemia, unspecified3